Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Line
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Line

 

 

 


Informasjon til medlemmene

 

Medlemskontigent for 2011 er kr 200,- og betales til kto

4035 38 83307 

Husk å skrive navn i kommentarfeltet
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: E:\Image13.gif

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: E:\motor5.gif

Kalender

Om klubben

Reportasjer

Linker

Medlemmer 2010

Styret

Møtereferater

Kjøp og salg

VIRUS

Medlemmer stiftelsesår

Regnskap 2010

Medlemmer 2011 /regnskap

Medlemmer og regnskap pr 3. mai 2012

Medlemmer og regnskap pr 12. juni 2012

Medlemmer 2013

Regnskap 2013

 

Fotografier

Kubærje Tempoklubb sine klubbsider.
Vi arbeider for å fremme Tempo og Sachs interessen over hele verden, samt utøve sosiale ferdigheter i samvær med andre "tullinga".

NB: De syklene som er avbildet på denne side er ikke identiske med de som er omtalt ellers i teksten.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: E:\querido.gif
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Mail IconKlubbkontakt

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Line