Line

Tempoklubb stiftet på Gjøra.
Av Anders Johnsen og Hallgeir Nisja

Påskeaften 2000,(lørdag 22.4.00.), så en ny organisasjon i Sunndal dagens lys."Kubærje Tempoklubb" ble stiftet på et møte i klubbens nye lokaler på Jenstad.

Gjøra er en liten, men vidunderlig sted midt mellom Oppdal og Sunndalsøra, med ca 30 km til hver. Sunndalen er en øst-vest dal, som deler dovreheimen fra Trollheimen. Gårdene Jenstad ligger ved ingangen til Skrymtheimen (Dovre), like nedenfor der fjellbjørka tar over, i flotte naturomgivelser.

I løpet av det siste året har interressen for eldre modeller av Jonas Øglænds Tempo motorsykler tatt helt av hos en 8-10 personer soknende til Gjøra. Dette har medført at det er restaurert, tatt vare på og innkjøpt flere sykler av dette merket. Det forefinnes både Tempo Standard, Tempo Swing, Tempo Sport, Tempo Taifun(i flere versjoner) pluss en del andre merker som ennå ikke er ferdig restaurert.

Mens dette arbeidet pågikk, så man etterhvert at man hadde behov for en klubb og et klubblokale.Man måtte ha en plass hvor man kunne samles og være sosiale.

Samtidig er det viktig å gjenskape en del av det miljøet som var på -60-tallet, den gang disse syklene var mer enn et "leketøy". Man må ikke glemme at for veldig mange var dette eneste mulighet for å komme seg fram f.eks. til og fra arbeid. Disse syklene var brukt både sommer og vinter, og mang en "kaillskropp" har frose noko helt j..... underveis.

Det er stifta en god del slike lokale Tempoklubber rundt om i Norges land de siste årene, og formålet er altså å ta vare på eldre motorsykler av merket Tempo. Vår lokale klubb kan også ta inn personer med andre merker, men kravet er at det må være 2-takts motor av edel årgang.

Alle fullverdige medlemmer i Kubærje Tempoklubb er medlemmer i Norsk Tempoklubb som nå har eksistert 10 år.

Påskeaften ble altså "Kubærje Tempoklubb" stiftet. Dette er en stor hendelse for alle oss som er så heldige å eie en motorsykkel av "riktig" merke. Gamle gutter blir som nye. Det er helsebot i det å kunne samles, "tala mykkji tull", og i samla flokk dra på treff for å menge seg med andre likesinnede.

Vi vil også forsøke å vise oss litt i vårt lokale "bybilde". D.v.s. vi kommer til å farte litt rundt, og vi vil også etterhvert stå bak en del ulike "happeninger" i lokalmiljøet.

Noen har deltatt både i Tylldalen og Eidsvoll på treff, og bruktmarked på Biri og Ekeberg har vi vært i flere år. Jon Jenstad vant premien for lengst kjørte distanse til Blårøyktreffet 2000, og ble behørig berømmet.

Kontaktperson er Hallgeir Nisja:

 Snailmail: Hallgeir Nisja, Gjørasmoen 19, 6613 Gjøra , tlf: 90 05 24 99

 

 

tilbake