Styret i Kubærje Tempoklubb

Det lovlige valgte styret i Kubærje Tempoklubb 2009-2010

Formann:Stein Kåre Nisja

Kasserer: Hallgeir Nisja

Styremedlem og sekretær: Geir Nisja

Kontaktperson: Hallgeir Nisja